Elementy sterujące i sygnalizacyjne

mid2dmx1 [MIDI IN] - sygnalizator odbieranych komunikatów MIDI
2 [DMX OUT] - sygnalizator wysyłanych komunikatów DMX
3 [PWR] - sygnalizator zasilania
4 [MODE] - przełącznik trybu pracy
5 [MIDI Ch.Sw.] - przełącznik kanałów MIDI oraz poziomów kanałów DMX w trybie serwisowym
6 [MIDI IN] - wejście sygnału MIDI
7 [MIDI OUT] - wyjście sygnału MIDI
8 [7-24V AC/DC 1.5W] - gniazdo zasilania

 

Tryby pracy [MODE]

MODE 0 - tryb DMX128 Note On [DMX128 NO]
Sterowanie kanałami 1÷128 DMX za pomocą nut (Note On).
Po odbiorze komunikatu Note On (kod 09H), wartość Velocity jest mnożona przez 2 i wysyłana do kanału DMX odpowiadającego wysokości (numerowi) nuty. Kanał MIDI, w którym odbywa się sterowanie, wybierany jest za pomocą przełącznika kanałów [MIDI Ch.Sw.], pozycje przełącznika w zakresie 0÷F odpowiadają kanałom MIDI w zakresie 1÷16.

MODE 1 - tryb DMX256 Note On [DMX256 NO]
Sterowanie kanałami DMX 1÷256 za pomocą nut (Note On).
Po odbiorze komunikatu Note On (kod 09H), wartość Velocity jest mnożona przez 2 i wysyłana do kanału DMX odpowiadającego wysokości (numerowi) nuty. Odpowiedni zakres kanałów DMX wybierany jest zależnie od numeru kanału MIDI, w którym odbywa się transmisja.
Sterowanie odbywa się tylko za pośrednictwem kanałów 16 i 15 MIDI:
- komunikaty Note On w kanale 16 MIDI sterują kanałami 1÷128 DMX,
- komunikaty Note On w kanale 15 MIDI sterują kanałami 129÷256 DMX.

MODE 2 - tryb DMX384 Note On [DMX384 NO]
Sterowanie kanałami DMX 1÷384 za pomocą nut (Note On).
Po odbiorze komunikatu Note On (kod 09H), wartość Velocity jest mnożona przez 2 i wysyłana do kanału DMX odpowiadającego wysokości (numerowi) nuty. Odpowiedni zakres kanałów DMX wybierany jest zależnie od numeru kanału MIDI, w którym odbywa się transmisja.
Sterowanie odbywa się tylko za pośrednictwem kanałów 16, 15 i 14 MIDI:
- komunikaty Note On w kanale 16 MIDI sterują kanałami 1÷128 DMX,
- komunikaty Note On w kanale 15 MIDI sterują kanałami 129÷256 DMX,
- komunikaty Note On w kanale 14 MIDI sterują kanałami 257÷384 DMX,

MODE 3 - tryb DMX512 Note On [DMX512 NO]
Sterowanie kanałami 1÷512 DMX za pomocą nut (Note On)
Po odbiorze komunikatu Note On (kod 09H), wartość Velocity jest mnożona przez 2 i wysyłana do kanału DMX odpowiadającego wysokości (numerowi) nuty. Odpowiedni zakres kanałów DMX wybierany jest zależnie od numeru kanału MIDI, w którym odbywa się transmisja.
Sterowanie odbywa się tylko za pośrednictwem kanałów 16, 15, 14 i 13 MIDI:
- komunikaty Note On w kanale 16 MIDI sterują kanałami 1÷128 DMX,
- komunikaty Note On w kanale 15 MIDI sterują kanałami 129÷256 DMX,
- komunikaty Note On w kanale 14 MIDI sterują kanałami 257÷384 DMX,
- komunikaty Note On w kanale 13 MIDI sterują kanałami 385÷512 DMX,

MODE 4 - tryb DMX128 Control Change [DMX128 CC]
Sterowanie kanałami 1÷128 DMX za pomocą komunikatów Control Change.
Po odbiorze komunikatu Control Change (kod 0BH), wartość Velocity jest mnożona przez 2 i wysyłana do kanału DMX odpowiadającego wysokości (numerowi) nuty. Kanał MIDI, w którym odbywa się sterowanie, wybierany jest za pomocą przełącznika kanałów [MIDI Ch.Sw.], pozycje przełącznika w zakresie 0÷F odpowiadają kanałom MIDI w zakresie 1÷16.

MODE 5 - tryb DMX256 Note On/Control Change [DMX256 NO/CC]
Sterowanie kanałami 1÷256 DMX za pomocą komunikatów Note On i Control Change.
Sterowanie odbywa się tylko za pośrednictwem kanałów 16 i 15:
- komunikaty Note On w kanale 16 MIDI sterują kanałami 1÷128 DMX (analogicznie jak w trybach 0/1/2/3),
- komunikaty Control Change w kanale 15 MIDI sterują kanałami 129÷256 DMX.

MODE 6 - tryb DMX384 Note On/Control_Change [DMX384 NO/CC]
Sterowanie kanałami 1÷384 DMX za pomocą komunikatów Note On i Control Change.
Sterowanie odbywa się tylko za pośrednictwem kanałów 16, 15 i 14:
- komunikaty Note On na kanale 16 MIDI sterują kanałami 1÷128 DMX (analogicznie jak w trybach 0/1/2/3),
- komunikaty Control Change w kanale 15 MIDI sterują kanałami 129÷256 DMX,
- komunikaty Control Change w kanale 14 MIDI sterują kanałami 257÷384 DMX.

MODE 7 - tryb DMX512 Note On/Control Change [DMX512 NO/CC]
Sterowanie kanałami 1÷512 DMX za pomocą komunikatów Note On i Control Change.
Sterowanie odbywa się tylko za pośrednictwem kanałów 16, 15 i 14:
- komunikaty Note On na kanale 16 MIDI sterują kanałami 1÷128 DMX (analogicznie jak w trybach 0/1/2/3)
- komunikaty Control Change w kanale 15 MIDI sterują kanałami 129÷256 DMX,
- komunikaty Control Change w kanale 14 MIDI sterują kanałami 257÷384 DMX,
- komunikaty Control Change w kanale 13 MIDI sterują kanałami 385÷512 DMX.

8 – DMX User Mode [DMX512 UM]
Użytkownik urządzenia programuje ustawienia każdego kanału DMX i uzależnia ustawianą w nich wartość od sygnałów Note On i Control Change. Końcowa wartość może być zależna od wejściowej wartości velocity dla NO lub wartości dla wybranego kontrolera lub predefiniowaną stałą. Możliwe jest także włączenie kanału DMX na stałe z wybraną arbitralnie wartością poziomu sterującego.

9 - Sterowanie wszystkimi kanałami DMX [DMX512 - Ctrl]
Poziom wyjściowy wszystkich kanałów DMX (1÷512) ustawiany jest za pomocą przełącznika kanału MIDI [MIDI Ch.Sw.] z krokiem 16 (0=0, 1=16, 2=32, ... F=256) (tryb serwisowy).

MODE A - włączenie 25% [DMX512 - 25%]
Wszystkie kanały DMX (1÷512) ustawiane są na wartość 64 - 25% (tryb serwisowy).

MODE B - włączenie 50% [DMX512 - 50%]
Wszystkie kanały DMX (1÷512) ustawiane są na wartość 128 - 50% (tryb serwisowy).

MODE C - włączenie 75% [DMX512 - 75%]
Wszystkie kanały DMX (1÷512) ustawiane są na wartość 192 - 75% (tryb serwisowy).

MODE D - włączenie 100% [DMX512 - 100%]
Wszystkie kanały DMX (1÷512) ustawiane są na wartość 256 -100% (tryb serwisowy).

MODE E - jednoczesne sterowanie wszystkimi kanałami DMX [DMX512 Note=0]
Poziom we wszystkich kanałach DMX (1÷512) ustawiany jest jednocześnie za pomocą pojedynczego komunikatu Note On = 0 (kod 00H) odebranego w kanale 16 MIDI (tryb serwisowy).

MODE F - tryb iluminofonii (dla 4 kanałowego PAR LED) [DMX4 - L&S/ILF]
Komunikaty Note On (09H) oraz Note Off (08H) nadchodzące ze wszystkich kanałów MIDI odpowiednio włączają i wyłączają kanały DMX odpowiadające za poszczególne kolory.
 Sposób sterowania:
- kanał 1 DMX załączony na stałe z maksymalnym poziomem
- kanał 2 DMX, zwykle czerwony (Red), zakres nut 0÷35
- kanał 3 DMX. zwykle zielony (Green), zakres nut 36÷71
- kanał 4 DMX, zwykle niebieski (Blue), zakres nut 72÷127

Główne tryby pracy - obsługa kanałów MIDI/DMX

Tryb pracy
Odbierane kanały MIDI
Obsługiwane kanały DMX
 Mode 0 [DMX128 NO]
jeden z 16 kanałów MIDI
wybierany przełącznikiem
     1 ÷ 128
 Mode 1 [DMX256 NO]
16
15
     1 ÷ 128
     129 ÷ 256
 Mode 2 [DMX384 NO]
16
15
14
     1 ÷  128
     129 ÷ 256
     257 ÷ 384
 Mode 3 [DMX512 NO]
16
15
14
13
     1 ÷ 128
     129 ÷ 256
     257 ÷ 384
     385 ÷ 512
 Mode 4 [DMX128 CC]
jeden z 16 kanałów MIDI
wybierany przełącznikiem
     1 ÷ 128
 Mode 5 [DMX256 NO/CC]
 16 [Note ON]
 15 [Control Change]
     1 ÷ 128
     129 ÷ 256
 Mode 6 [DMX384 NO/CC]
 16 [Note On]
 15 [Control Change]
 14 [Control Change]
     1 ÷ 128
     129 ÷ 256
     257 ÷ 384
 Mode 7 [DMX512 NO/CC]
 16 [Note On]
 15 [Control Change]
 14 [Control Change]
 13 [Control Change]
     1 ÷ 128
     129 ÷ 256
     257 ÷ 384
     385 ÷ 512
 Mode 9 [programmable]
 wszystkie (all)
     1 ÷ 512

Sygnalizacja stanów pracy

Diody LED umieszczone na panelu czołowym sygnalizują różne stany pracy urządzenia oraz przepływ danych.

Włączenie urządzenia
Włączenie zasilania inicjuje procedurę zerowania urzadzenia (reset) - powinno ono spowodować zaświecenie czerwonej diody LED [PWR]. Jeżeli dioda zaświeci się, a jasność jej świecenia nie zwiększy się w ciągu ok. 0.3 sekundy, to fakt ten oznacza, że mikroprocesor nie wykonał prawidłowo procedury zerowania (reset). Przyczyną może być zbyt niskie napięcie zasilające bądź za mała wydajność prądowa zastosowanego zasilacza. Jeżeli przy napięciu ok. 12V objaw nadal się utrzymuje, należy skontaktować się z serwisem. Napięcia stałe i zmienne do wartości 24V są całkowicie bezpieczne dla sprawnego konwertera, niezależnie od biegunowości podłączenia wtyczki.
Jeżeli procedura zerowania przebiegła prawidłowo, to bezpośrednio po niej rozpoczyna się oczekiwanie na ewentualną aktualizację oprogramowania, które trwa ok. 3 sekund. W trakcie oczekiwania dioda [MIDI IN] (żółta) zapala się i gaśnie, natomiast światłem ciągłym świecą się diody [DMX OUT] oraz [PWR]. Jeżeli aktualizacja nie jest wymagana, to następuje dwukrotne wygaszenie wszystkich diod, a urządzenie przechodzi w normalny tryb pracy. Podczas tej procedury ponownie następuje chwilowe przyciemnienie diody [PWR].
Jeżeli dioda rozjaśni się, a nie będzie migać lub miganie będzie ustawać podczas pracy urządzenia, to prawdopodobną przyczyną może być niekompletna aktualizacja oprogramowania. W takim przypadku aktualizację należy powtórzyć.

Stan pracy
Po upływie kolejnych 2. sekund urządzenie jest gotowe do pracy. Stan ten sygnalizowany jest miganiem diody [PWR] w rytmie sekundowym (1 sek. świecenia, 1 sek. wygaszenia) skalibrowanym z dokładnością ok. 5 ms.
W zależności od położenia przełącznika [MODE], możliwy jest różny stan sygnalizacji diodami [MIDI IN] i [DMX OUT].
Migająca dioda MIDI IN oznacza, że do interfejsu MIDI napływają dane z zewnątrz. Jeżeli konwerter nie jest podłączony do żadnego urządzenia MIDI, dioda [MIDI IN] (żółta) pozostaje wygaszona.
Uwaga: dioda nie sygnalizuje nadejścia sygnału Active Sensing (kod 0xFE, 254), jednak sygnał ten jest przekazywany na wyjście [MIDI OUT], podobnie jak wszystkie inne sygnały MIDI. Konwerter nie zmienia żadnych danych, ani nie dodaje dodatkowych informacji MIDI.
Dioda [DMX OUT] świeci zawsze jeśli przełącznik [MODE] znajduje się na pozycjach serwisowych 8, 9, A, B, C lub D. W innych przypadkach dioda ta pozostaje wygaszona.

Wymiana oprogramowania urządzenia

Aktualizacja oprogramowania
Konwerter został wyposażony w wewnętrzny program pomocniczy (tzw. bootloader), który w prosty sposób umożliwia aktualizację programu głównego, odpowiedzialnego za podstawowe funkcje urządzenia.

Aby rozpocząć wymianę oprogramowania wewnętrznego urządzenia należy uprzednio uruchomić w komputerze odpowiedni program aktualizacyjny (Uploader), podłączyć wejście [MIDI IN] do wyjścia MIDI OUT interfejsu MIDI komputera oraz wyjście [MIDI OUT] konwertera do wejścia MIDI IN interfejsu MIDI komputera.
Inicjacja aktualizacji przebiega trzyetapowo - w pierwszych dwóch etapach następuje nawiązywanie połączenia, w trzecim rozpoczyna się transmisja danych.
W pierwszym etapie komputer oczekuje na zgłoszenie się urządzenia - jest to sygnalizowane migającą diodą [MIDI IN] oraz stałym świeceniem diod [DMX OUT] oraz [PWR]. Po otrzymaniu zgłoszenia od konwertera, program aktualizacyjny wysyła potwierdzenie nawiązania połączenia. Stan ten trwa bardzo krótko. W przypadku, gdy operacja się nie powiedzie diody [MIDI IN] i [PWR] pozostaną włączone, natomiast dioda [DMX OUT] będzie migać. Program ładujący wyświetli informację o problemie z połączeniem. W takim przypadku procedurę programowania należy powtórzyć.
Rozpoczęcie programowania konwertera rozpoczyna się od wyłączenia diody [PWR], a jego przebieg sygnalizowany jest migającymi szybko diodami [MIDI IN] i [DMX OUT]. Jeżeli operacja programowania zostanie przerwana lub nie powiedzie się dioda [PWR] przestaje świecić. W takim przypadku procedurę programowania również należy powtórzyć.
Po zakończeniu programowania następuje wygaszenie wszystkich diod, następnie pojedynczy błysk wszystkich diod (0,3 sek.) i rozpoczęcie procedury uruchamiania programu głównego konwertera.

Aktualizacje serwisowe
Aktualizacje związane z wykrytymi usterkami będą dostępne bezpłatnie na naszym serwisie w postaci specjalnego programu dla komputera z systemem Windows.

Wersje na zamówienie
Oprócz tego, iż użytkownik w trybie pracy [MODE 9] sam może zaprogramować sobie algorytmy konwersji istnieje możliwość tworzenia wersji oprogramowania, które będą specjalnie dostosowane do potrzeb użytkownika i nie będą dostępne dla pozostałych klientów.
Stworzenie specjalnej wersji oprogramowania jest płatne i każdorazowo wymagać będzie indywidualnych negocjacji cenowych. Oprogramowanie pozostanie wyłączną własnością zamawiającego, jednak firma MD&CW Team zastrzega sobie prawo do możliwości jego wykorzystania po uzgodnieniu warunków z zamawiającym. Oprogramowanie będzie mogło powstać jedynie w sytuacji, gdy zastosowane rozwiązanie sprzętowe będzie w stanie obsłużyć wymagania klienta.

Instrukcje obsługi

Pobierz instrukcje obsługi (pdf):
- polska
- angielska